การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ

1.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการนักสืบเอกชน

        ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของทางบริษัทฯ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

              1.ผู้ว่าจ้างที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว ท่านสามารถที่จะว่าจ้างให้นักสืบ ทำงานสืบสวนหาข้อมูลให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัว ให้กับทางบริษัทฯ ทราบ แต่ท่านต้องชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนก่อน (ตามราคาที่ตกลงกัน) ทางบริษัทฯ จึงจะเริ่มทำงานให้กับท่าน ซึ่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งมอบงานให้กับท่าน

            2.ผู้ว่าจ้างที่เปิดเผยตัวเอง ในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ว่าจะชำระแบบเต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วย)

ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้างนักสืบเอกชนของบริษัทฯ (คลิกที่นี่)

 2.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ สืบทรัพย์บังคับคดี  ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

3.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

4.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

5.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ บอร์ดี้การ์ด ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

6.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ บริการด้านกฎหมาย

       6.1 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับว่าความ ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

       6.2 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

       6.3 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)

7.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ สืบชู้สาว ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (คลิกที่นี่)    

                              

                                    ขั้นตอนการให้บริการ

           1.ทางบริษัทฯ กับลูกค้าพูดคุยตกลงในเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขในเรื่องที่ลูกค้าจะจ้างให้บริษัทฯ ทำงานให้

           2.ลูกค้าชำระเงินค่าจ้าง (ตามตกลงแล้วแต่กรณี) ให้กับบริษัทฯ

           3.ทางบริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า

           4.ทางบริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ให้กับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องลงนาม

           5.ทางบริษัทฯ จะมีรายงานแจ้งให้กับทางลูกค้าทราบเป็นระยะ เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานนั้นฯ ( ถ้าในงานนั้นๆ มีข้อขัดข้องที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที)

                               ช่องทางการชำระเงินค่าจ้าง

        1.ท่านสามารถเดินทางมาชำระเงินค่าจ้างได้เองที่บริษัททางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลป์จำกัด โดยบริษัทฯ จะออกบิลใบเสร็จของบริษัทฯ

       2.หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีการให้พนักงานของบริษัทฯ ไปรับเงินกับท่านเอง พร้อมออก      ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของทางบริษัทฯ ให้กับท่านไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีนี้ให้ท่านขอดูบัตรประจำตัวของพนักงานด้วย หากไม่แน่ใจกรุณาติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรงก่อนที่จะส่งมอบเงินให้กับพนักงาน               

         3.การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ชื่อบัญชี บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด เลขที่บัญชี 056-050505-9

            เนื่องจากในแต่ละกรณีมีรายละเอียดของคดีที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ค่าบริการของแต่ละคดีอาจไม่เท่ากัน หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่  บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  (คลิกที่นี่)