บริการด้านกฎหมาย

                    บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการด้านกฎหมายแบบครบวงจร โดยทีมงานนักกฎหมายมืออาชีพ เรามีทีมงานนักสืบที่มีความชำนาญด้านการแสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบคดี พยานหลักฐานในคดีมีความสำคัญอย่างไร ในคดีอาญา โจทก์ต้องทำการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยต่อศาล ให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องของโจทก์จริงเพื่อลงโทษจำเลยตามฟ้อง ส่วนในคดีแพ่ง ฝ่ายใดมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าก็จะได้รับชัยชนะในชั้นศาล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพยานหลักฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในคดีก็ว่าได้

                   การให้บริการด้านกฎหมายของบริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด นั้น จะมีการแบ่งงานเป็น 2 ส่วน  คือ

                 -ส่วนที่ 1 ปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย เราใช้ทีมทนายความในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางคดีปรับเข้าหาข้อกฎหมาย เพื่อสรุปว่าในงานแต่ละคดีนั้น จะต้องใช้พยานหลักฐานหรือพยานบุคคลใด เพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อความได้เปรียบทางคดี แล้วเราจะแจ้งให้ทางผู้ว่าจ้างทราบถึงพยานหลักฐานที่เราต้องการเพิ่มเติม ถ้าผู้ว่าจ้างไม่สามารถหามาให้ได้ ทางทีมทนายความก็จะส่งงานต่อไปให้กับทีมนักสืบเพื่อสืบหาพยานหลักฐานนั้นต่อไป

                 -ส่วนที่ 2 การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมนักสืบ ที่จะต้องทำการสืบสวนเพื่อให้ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ในคดีอาญา อาจต้องมีการไปหาพยานหลักฐาน หรือพยานบุคคลในที่เกิดเหตุในขณะเวลาที่เกิดเหตุ ( เพราะในสถานที่แห่งหนึ่งในแต่ละช่วงเวลาอาจมีผู้สัญจรผ่านไปมาที่แตกต่างกัน และอาจเป็นพยานเห็นการกระทำผิด หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาก็ได้ ) ในคดีแพ่ง อาจต้องมีการหาหลักฐานการชำระเงินในการซื้อขายบ้าน แต่คนทั่วไปจะไม่สามารถหาหลักฐานชิ้นนี้ได้ ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักสืบที่จะต้องไปหาหลักฐานพวกนี้มาให้กับทางทีมทนายความ

                จะเห็นได้ว่าการให้บริการด้านกฎหมายของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้บริการควบคู่กันไปทั้งทีมทนายความและทีมนักสืบ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้านกฎหมายมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างเอง

ขอบเขตการบริการด้านกฎหมายของบริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด

รับว่าความ

                     บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความในคดีอาญา ทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คดีฆ่าผู้อื่น , คดีทำร้ายร่างกาย, คดีปลอมแปลงเอกสาร, คดีปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ , คดีปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม, คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, คดีต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน, คดีเรียกค่าไถ่, คดีพรากผู้เยาว์, คดีหมิ่นประมาท, คดีข่มขืน, คดีอนาจาร, คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีกรรโชกทรัพย์, คดีรีดเอาทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์, คดีฉ้อโกง, คดีฉ้อโกงประชาชน, คดีโกงเจ้าหนี้, คดียักยอก, คดีรับของโจร, คดีบุกรุก, คดีทำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น ความผิดตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เช่น คดียาเสพติดให้โทษ, คดีขับรถประมาท, คดีเช็คเด้ง เป็นต้น ตลอดจนการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกา การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การเพิกถอน Blacklist ของชาวต่างชาติ รับว่าความในคดีแพ่ง เช่น การกู้ยืมเงิน, การค้ำประกัน, การฟ้องหย่า, การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร, การขอแบ่งสินสมรส, การเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ของภรรยา หรือหญิงชู้ของสามี, การผิดสัญญาจ้าง, การฟ้องขับไล่, การฟ้องในคดีมรดก, เป็นต้น (อ่านรายละเอียด)

รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

                     บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ, รับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, รับจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม , รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ , รับจดทะเบียนสิทธิบัตร, รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์, รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตัวเราเองไม่ให้ถูกผู้อื่นละเมิด หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากความคิดของเรา (อ่านรายละเอียด)

รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน

              บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล รับจดทะเบียนเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน รับจดเลิกกิจการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง (อ่านรายละเอียด)

             กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

โทร.081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรง หรือ  (คลิกที่นี่)