นักสืบเอกชน ให้บริการงานสืบสวนทุกประเภท โดย นักสืบ มืออาชีพ

                  บริษัท สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการเพื่อให้ บริการ นักสืบเอกชน สืบหาข้อมูลทุกประเภท ทั้งในเรื่องส่วนตัว ชู้สาว ประวัติส่วนตัว การใช้โทรศัพท์ บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ข้อมูลรถยนต์ ประวัติอาชญากร สืบธุรกิจ สืบหาการทุจริตในองค์กร สืบคู่แข่งทางธุรกิจ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม(ละเมิดลิขสิทธิ์) สืบหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ทั้งในชั้นศาลและพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ การให้บริการ บอดี้การ์ด โดยทีมงานนักสืบ มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนโดยตรง และใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้เราสามารถสืบสวนหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำให้กับคุณได้ โดยบริษัทฯ ของเรามีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

information

 บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการสืบสวนในเรื่องส่วนตัว

                -นักสืบ ชู้สาว สืบสวน ติดตาม เฝ้าดู พฤติกรรมของคนรัก หรือคู่สมรส (อ่านรายละเอียด)

              -สืบหา ตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ บัตรเครดิต หรือการใช้บัตร ATM

                -สืบหา ตรวจสอบ ประวัติส่วนตัว เช่น ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ สถานภาพทางครอบครัว ประวัติการทำงาน หรือประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา ตลอดจนสถานภาพทางด้านการเงิน

                 -สืบหาข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทย

                  -ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของชาวต่างชาติที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Blacklist) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

                  -ตรวจสอบข้อมูลหมายจับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางด่าน ตม.ต่างๆ (เช่น สุวรรณภูมิ, หาดใหญ่, เชียงใหม่, สระแก้ว หรือ สะเดา เป็นต้น)

                  -สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือ สืบหาทรัพย์สินที่สูญหาย หรือถูกโจรกรรม (เช่นรถยนต์)

                  -สืบค้นข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอยากรู้

บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการสืบสวนในเรื่องธุรกิจ

                    -สืบทรัพย์บังคับคดี (อ่านรายละเอียด)

                   -ตรวจสอบประวัติของลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ

                   -ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลต่างๆ (เช่นด้านการเงิน) ของบริษัท หรือร้านค้า ก่อนที่คุณจะเข้าไปร่วมลงทุน หรือการซื้อกิจการ

                   -สืบสวนหาผู้กระทำผิด กรณีการทุจริตในองค์กร หรือบริษัท

                   -สืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โรงงานที่ผลิตสินค้า ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงขอมูลทางด้านการเงินด้วย)

                    -สืบสวนหาข้อมูลของคู่ค้า ลูกค้า (ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ข้อมูลด้านการเงินของคู่ค้าว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้ารายนั้น

                    -สืบสวนหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อการติดตามหนี้สิน รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน (อ่านรายละเอียด)

                    -สืบสวนหาแหล่งผลิต ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าปลอม หรือละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการสืบสวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

                         -สืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา

                        -สืบหาบุคคลตามหมายจับหรือบุคคลสูญหาย (อ่านรายละเอียด)

                        -สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี (เช่นการฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี)

 

บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

                        เนื่องจากบริษัทฯ ของเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสอบสวน และการสืบสวน ของหน่วยงานราชการมาก่อน และทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ หลายๆ หน่วยงานด้วย ทำเรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอน

                      บริษัทนักสืบเอกชนให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล บอดี้การ์ด (อ่านรายละเอียด)

                      รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด

                      การสืบสวนในเรื่องอื่นๆ ติดต่อเราได้โดยตรง (คลิกที่นี่)

 
 

การว่าจ้างและอัตราค่าบริการนักสืบเอกชน

              ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของทางบริษัทฯ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

              1.ผู้ ว่าจ้างที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว หากท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร (ท่านอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของท่านเองที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว) ท่านสามารถที่จะว่าจ้างให้นักสืบ ทำงานสืบสวนหาข้อมูลให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัว ให้กับทางบริษัทฯ ทราบ โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อน (โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือนำเงินมาชำระที่บริษัทฯ) ทางบริษัทฯ จึงจะเริ่มทำงานให้กับท่าน ซึ่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งมอบงานให้กับท่าน (ตามวิธีที่ท่านต้องการ เช่น การส่งทาง email , ส่งทางไปรษณีย์ หรือตามที่นัดหมาย เป็นต้น)

            2.ผู้ ว่าจ้างที่เปิดเผยตัวเอง คือท่านแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบว่าท่านคือใคร อยู่ที่ไหน ทางบริษัทฯ จะสามารถติดต่อท่านได้อย่างไร ( การรักษาความลับของลูกค้าเป็นนโยบายที่สำคัญของทางบริษัทฯ อยู่แล้ว ท่านไม่ต้องกังวลว่าความลับของท่านจะรั่วไหล ) ในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ว่าจะชำระแบบเต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วย)

               งานด้านนักสืบเอกชนของบริษัทฯ แบ่งเป็นประเภทดังนี้

               1.งาน ด้านข้อมูลและเอกสาร คืองานที่ลูกค้าต้องการให้สืบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าต้อง การทราบ เช่น ประวัติของบุคคล ประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา การถูกออกหมายจับ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนรถ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การใช้บัตรเครดิต บัตร เอ.ที.เอ็ม. เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ก่อน การดำเนินการ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว (ลูกค้าบางรายอาจมีคำถามว่าทำไมต้องชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน คำตอบคือ ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการรู้นั้นจะมีค่ากับทางลูกค้าเท่านั้น แต่จะไม่มีค่าเลยกับบุคคลอื่น หรือแม้แต่ทางบริษัทฯ เมื่อทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้กับทางลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนั้นถ้าได้ข้อมูลมาแล้ว ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการข้อมูลแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากทางผู้อื่นได้)

               2.งาน ด้านการสืบสวนหาข้อมูลภาคสนาม คืองานที่ลูกค้าต้องการหาหลักฐานภาพถ่าย การบันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ หรือการสืบสวนสะกดรอยถ่ายภาพเป้าหมาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเป้าหมายทั้งหมด การดำเนินการในส่วนนี้ก่อนเริ่มงานจะให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการก่อนเป็น จำนวน ร้อยละ 70 ของค่าบริการทั้งหมด จากนั้นทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้ ซึ่งเมื่อได้ทำการสืบสวนจนได้ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยตามที่ตกลงกับทางลูกค้า แล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้กับลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จึงจะส่งมอบงานให้ลูกค้า ( ถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวนตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าสามารถสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานจากบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา )

               อนึ่ง ในการว่าจ้างนักสืบนั้น ท่านควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานที่ท่านทราบ ให้นักสืบทราบ เพราะจะทำให้นักสืบสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าท่านเคยให้นักสืบของสำนักงานนักสืบอื่นเคยสะกดรอยตามเป้าหมายแล้ว แล้วมาให้เราสะกดรอยตามต่อ ท่านควรแจ้งให้เราทราบด้วย เพราะเราจะได้ทำการประเมินเป้าหมายใหม่ ว่าเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้วน่าจะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้เราตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือแย่ที่สุดเป้าหมายอาจจะพาเราไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราพบ เพื่อให้เราได้ข้อมูลผิดๆ มารายงานท่าน ทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่จริง ซึ่งจะเป็นผลเสียกับงานของท่านเอง

              ในการปฏิบัติงานนักสืบนั้น หากเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานผู้ปฏิบัติ ทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทีมปฏิบัติ

             การให้คำปรึกษาหรือการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้านอกสถานที่ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะพูดคุยกับนักสืบโดยตรง(ไม่ต้องการพูดคุยทาง โทรศัพท์) แต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาพบนักสืบของบริษัทฯ ยังที่ทำการของบริษัทฯ และต้องการให้นักสืบเดินทางไปพบท่านตามสถานที่และเวลาที่ท่านสะดวก ทางบริษัทฯ คิดค่าเดินทางดังนี้

                     -ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการครั้งละ 2,000 บาท

                     -ในพื้นที่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการตามที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

                ระยะทางไม่เกิน        300 กม.                        คิดค่าเดินทาง       3,000 บาท

                 ระยะทางตั้งแต่           300-600 กม.                คิดค่าเดินทาง       4,000 บาท

                 ระยะทางตั้งแต่           600 กม. ขึ้นไป            คิดค่าเดินทาง       6,000 บาท

               ** ส่วน ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมาพบกับนักสืบที่ทำการของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ มาปรึกษาหรือวางแผนในการปฏิบัติงาน เราให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด**

                   อัตราค่าบริการนักสืบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          1.การ ให้บริการถ่ายภาพ บุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีการสะกดรอยติดตามบุคคลใดๆ ร่วมด้วย ทางบริษัทฯ คิดค่าบริการครั้งละ 4,000 บาท

           2.การสืบชู้สาว , การสะกดรอยติดตามสังเกตพฤติกรรม พร้อมถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ คิดค่าบริการวันละ 6,000-8,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานนั้นๆ (ใน 1 วันทำงาน นักสืบจะทำงานให้ท่าน 10 ชั่วโมง โดยจะนับจากเวลาที่ไปรอเฝ้าเป้าหมายยังสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าเลยเวลากำหนดไปแล้วท่านยังต้องการให้นักสืบติดตามเป้าหมายต่อไป ท่าต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับทางบริษัทฯ โดยการตกลงค่าจ้างแล้วแต่กรณีไป ในการปฏิบัติงานจะใช้ทีมงานนักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วยนักสืบ 3 คน ใช้ยานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน ) โดยราคาค่าบริการนักสืบนี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว จะไม่มีการมาขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายเวลาเป้าหมายเข้าไปในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่างๆ ) กับทางลูกค้าอีก ส่วนในกรณีที่กำลังติดตามเป้าหมายอยู่แล้วเป้าหมายเดินทางออกไปต่างจังหวัด ทางทีมงานนักสืบจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีว่าจะให้ติดตามต่อไปหรือไม่ (แต่ทางทีมงานจะไม่มีการทิ้งงานให้เป้าหมายหลุดไปแต่อย่างใด จนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากทางลูกค้าว่าให้ยกเลิกการติดตามนั้น) และจะตกลงเรื่องราคาค่าใช้จ่ายกันก่อน จึงจะดำเนินการ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำงานนอกเหนือจากที่ตกลงกับทางลูกค้าไปก่อน แล้วมาเรียกเก็บค่าบริการภายหลังแต่อย่างใด

               3.การ สืบสวนในเรื่องอื่นๆ เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้นๆ)

             อัตราค่าบริการนักสืบในพื้นที่ต่างจังหวัด

           1.การ ให้บริการถ่ายภาพ บุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีการสะกดรอยติดตามบุคคลใดๆ ร่วมด้วย ทางบริษัทฯ คิดค่าบริการครั้งละ 4,000 บาท ( ลูกค้าต้องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทางที่บริษัทฯ กำหนดด้วย )

           2.การสืบชู้สาว , การสะกดรอยติดตามสังเกตพฤติกรรม พร้อมถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ คิดค่าบริการเริ่มต้นวันละ 7,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานนั้นๆ ตลอดจนระยะทางและระยะเวลาในการจ้างด้วย (ใน 1 วันทำงาน นักสืบจะทำงานให้ท่าน 10 ชั่วโมง โดยจะนับจากเวลาที่ไปรอเฝ้าเป้าหมายยังสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าเลยเวลากำหนดไปแล้วท่านยังต้องการให้นักสืบติดตามเป้าหมายต่อไป ท่าต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้กับทางบริษัทฯ โดยการตกลงค่าจ้างแล้วแต่กรณีไป ในการปฏิบัติงานจะใช้ทีมงานนักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วยนักสืบ 3 คน ใช้ยานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน ) โดยราคาค่าบริการนักสืบนี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว จะไม่มีการมาขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายเวลาเป้าหมายเข้าไปในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่างๆ ) กับทางลูกค้าอีก ส่วนในกรณีที่กำลังติดตามเป้าหมายอยู่แล้วเป้าหมายเดินทางออกไปต่างจังหวัด ทางทีมงานนักสืบจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีว่าจะให้ติดตามต่อไปหรือไม่ (แต่ทางทีมงานจะไม่มีการทิ้งงานให้เป้าหมายหลุดไปแต่อย่างใด จนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากทางลูกค้าว่าให้ยกเลิกการติดตามนั้น) และจะตกลงเรื่องราคาค่าใช้จ่ายกันก่อน จึงจะดำเนินการ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำงานนอกเหนือจากที่ตกลงกับทางลูกค้าไปก่อน แล้วมาเรียกเก็บค่าบริการภายหลังแต่อย่างใด

               3.การ สืบสวนในเรื่องอื่นๆ เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้นๆ)

                                       ขั้นตอนในการว่าจ้างหลังจากที่ได้มีการตกลงว่าจ้างให้ดำเนินการแล้ว

           1.ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนเริ่มงาน (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของงาน) โดยมีช่องทางการชำระเงินดังนี้

                 -การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ชื่อบัญชี บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด เลขที่บัญชี 056-050505-9

                 -การนำเงินมาชำระที่บริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ จะออกบิลใบเสร็จของบริษัทฯ ให้กับท่าน

                 -การให้พนักงานของบริษัทฯ ไปรับเงินกับท่านเอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของทางบริษัทฯ ให้กับท่านไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีนี้ให้ท่านขอดูบัตรประจำตัวของพนักงานด้วย หากไม่แน่ใจกรุณาติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรงก่อนที่จะส่งมอบเงินให้กับพนักงาน

          2.ก่อนเริ่มงานบริษัทฯ จะทำหนังสือสัญญาจ้างนักสืบให้แก่ท่าน

          3.ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ 7 วัน ขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

          4.เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านชำระเงินในส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินค่าบริการนักสืบเต็มจำนวน) จากนั้นทางบริษัทฯ จะส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในกรณีของการสะกดรอยถ่ายภาพ ทางบริษัทฯ จะมีการสรุปเป็นรายงานประจำวันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบส่งมอบให้ลูกค้า ด้วย

                 กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรง หรือ  (คลิกที่นี่)