ประวัติ ความเป็นมา บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

                   เมื่อ ปี พ.ศ.2550 คุณ ภฤศ ปาลปาณัสม์ ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานนักสืบเอกชนขึ้น เพื่อให้บริการงานของนักสืบเอกชน กับลูกค้าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว หรือจากการแนะนำกันมาของลูกค้าเก่า โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการสืบสวนติดตามหาตัวบุคคล (โดยมากจะเป็นพวกย้ายที่อยู่หนีเจ้าหนี้) และการสืบสวนหาที่อยู่ของบุคคลตามหมายจับของทางราชการ เพื่อให้ลูกค้าพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมตัวผู้ต้องหา ( ส่วนมากเป็นความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของผู้ต้องหาเหล่านั้น )

                         ต่อมาเมื่อมีทางสำนักงานนักสืบมีทีมงานนักสืบเพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มรับสืบชู้สาว โดยการสะกดรอยติดตามเป้าหมายเพื่อบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานของลูกค้าในการส่งให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป ( ตอนเปิดสำนักงานใหม่ๆ ไม่ได้รับงานด้านนี้เพราะมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ) ทำให้ต่อมาสำนักงานนักสืบของเรา มีลูกค้าเป็นสำนักงานทนายความเพิ่มเข้ามาด้วย เพราะสามารถช่วยสืบหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมได้ (ส่วนมากเป็นการสืบค้นหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ว่ามีอะไรบ้าง มีการยักย้ายถ่ายเท หรือ จำหน่าย จ่าย โอน ไปให้กับผู้อื่นหรือไม่) จากนั้นทางสำนักงานฯ ได้รับงานที่หลากหลายขึ้น เช่น การรับตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ การตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ หมายจับ ทะเบียนประวัติอาชญากร ข้อมูลด้านการเงิน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การสืบทรัพย์บังคับคดี การติดตามหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งการที่รับงานมากขึ้นทำให้ต้องมีงานที่ทำร่วมกับสำนักงานทนายความมากขึ้น

                          จนกระทั่งต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2555 จึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด เพื่อให้บริการด้านการสืบสวน (นักสืบเอกชน) และกฎหมายแบบครบวงจร ซึ่งทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวน มืออาชีพ เคยทำงานให้องค์กร หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน โดยตรงมาก่อน ในแต่ละสายงาน ทนายความผู้มีความรู้ ความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์ว่าความมาแล้ว ในคดีทุกประเภท ทั้งทางแพ่งและอาญา เรามีการประสานงานที่ดี ในหลายๆ หน่วยงานของรัฐ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรใหญ่ๆ ภาคเอกชน ที่ดูแลด้านการเงิน การธนาคาร การสื่อสารโทรคมนาคม และองค์กรตรวจสอบต่างๆ ทำให้เราสามารถที่จะทำงานหาข้อมูลต่างๆ ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะสามารถหาได้ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานสืบสวนของเราได้ นอกจากนี้ เรายังมีการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การสืบสวนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วย

                            โดยในส่วนของบริการด้านนักสืบเอกชนของบริษัท สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด นั้นมีการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ด้านการสะกดรอย ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ บุคคลที่เป็นเป้าหมาย การสืบชู้สาว การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ      (เช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต สถานภาพทางด้านการเงิน สถานภาพด้านการสมรส การสืบสวนหาบุคคลที่หลบหนีหมายจับ หลบหนีการดำเนินคดี หรือหนีหนี้ ตลอดจนบุคคลสูญหาย หรือสืบหาทรัพย์สินว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง ตลอดจนการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา การตรวจสอบประวัติ ข้อมูลเฉพาะของบุคคล การสืบสวนเพื่อตรวจสอบว่าเรื่องที่คุณทราบมานั้นจริงหรือเท็จอย่างไร (ทีมงานของเราเคยมีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญๆ มาอย่างมากมาย) การสืบสวนหาข้อมูลทางธุรกิจ เช่น แหล่งผลิต จำหน่าย ราคาต้นทุน ราคาจำหน่ายของสินค้า หรือการสืบสวนหาตัวคนทุจริตในองค์กร หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น (อ่านรายละเอียด)

                            ในด้านการให้บริการทางด้านกฎหมายนั้นบริษัทฯ ของเรามีทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่พร้อมจะทำงานให้กับทางลูกค้า ในเรื่องต่างๆ เช่น การรับว่าความ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญา การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตทำงาน การตรวจร่างนิติกรรมสัญญา การขอวีซ่า การรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

                            ส่วนในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้านั้น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของทางบริษัทฯ อยู่แล้ว เพราะแม้กระทั่งทีมนักสืบผู้ปฏิบัติงานให้กับลูกค้า ก็อาจไม่ทราบข้อมูลทั้งหมด แต่จะทราบแต่เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เท่านั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน ว่าเรื่องที่ลูกค้าปรึกษาทุกอย่างจะเป็นความลับของลูกค้า กับทางเราเท่านั้น จะไม่มีบุคคลอื่นรู้เห็นอย่างแน่นอน

  ประวัติการทำงานด้านการสืบสวน ของ คุณ ภฤศ ปาลปาณัสม์ (มานพ  พ่อค้า)

              goldmedal

ปี พ.ศ.2539-2543 รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ปี พ.ศ.2543-2548 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ปี พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านการสืบสวน จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 4

ปี พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลด้านการสืบสวนดีเด่น ( เหรียญทอง ) ระดับรองสารวัตรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ปี พ.ศ.2548-2550 รองสารวัตรสืบสวนกำกับการสืบสวน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ปี พ.ศ.2550 ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานนักสืบเอกชน ของตนเอง เพื่อให้บริการเกี่ยวกับนักสืบเอกชน

ปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทสกายอิเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด เพื่อให้บริการด้านนักสืบแอกชนและกฎหมาย

             goldmedalcertificate

certificate

                          กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรง หรือ  (คลิกที่นี่)