บริษัท นักสืบเอกชน และ กฎหมาย

                 บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการด้านนักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร โดยให้บริการด้าน นักสืบเอกชน สืบชู้สาว สืบเรื่องธุรกิจ การสะกดรอยถ่ายภาพ การสืบหาทรัพย์สิน สืบหาข้อมูลทางด้านการเงิน สืบหาข้อมูลคู่แข่งด้านธุรกิจ สืบหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ การรับติดตั้งอุปกรณ์นักสืบ รับ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหาตามหมายจับ การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล บอดี้การ์ด ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน เป็นต้น ให้บริการด้านกฎหมาย เช่น การรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้การรับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

                 เมื่อ ปี พ.ศ.2550 คุณ ภฤศ ปาลปาณัสม์ ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานนักสืบเอกชนขึ้น เพื่อให้บริการงานของนักสืบเอกชน กับลูกค้าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว หรือจากการแนะนำกันมาของลูกค้าเก่า โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการสืบสวนติดตามหาตัวบุคคล (โดยมากจะเป็นพวกย้ายที่อยู่หนีเจ้าหนี้) และการสืบสวนหาที่อยู่ของบุคคลตามหมายจับของทางราชการ เพื่อให้ลูกค้าพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมตัวผู้ต้องหา ( ส่วนมากเป็นความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของผู้ต้องหาเหล่านั้น ) (อ่านรายละเอียด)

บริการของเรา

บริการนักสืบเอกชน

               บริการนักสืบเอกชน รับสืบสวนหาข้อมูลทุกประเภท เช่น สืบชู้สาว การสะกดรอยถ่ายภาพ ติดตามดูพฤติกรรม สืบหาข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ สืบหาข้อมูลการทุจริตในองค์กร เป็นต้นโดยทีมงาน นักสืบมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนโดยตรง มาอย่างยาวนาน มีความสามารถในการประสานหาข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการสืบสวน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ และใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้เราสามารถสืบสวนหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำให้กับคุณได้ (อ่านรายละเอียด)

นักสืบ ชู้สาว

             นักสืบ ชู้สาว รับ สืบชู้สาว สะกดรอย ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ ติดตามพฤติกรรม ของสามี ภริยา หรือชู้ ตรวจสอบประวัติ ภูมิหลัง ฐานะทางการเงิน ของคนรัก คู่หมั้น หรือของชู้ สืบหาหลักฐานเพื่อใช้ประกอบในการฟ้องหย่า การขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร การฟ้องร้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน จากสามี ภริยา หรือจากชู้ สืบหาทรัพย์สิน สืบหาหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ สามี ภริยา หรือของชู้ สืบหาสินสมรส และรับสืบในเรื่องอื่นๆ ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพผู้มีประสบการณ์การสืบสวนมาอย่างยาวนาน (อ่านรายละเอียด)

รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

           การให้บริการด้าน การเร่งรัดหนี้สิน การรับทวงหนี้ การติดตามหนี้สินค้างชำระ การเจรจาประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองการ ชำระหนี้ ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ การ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง เช่น การติดตามหนี้เงินกู้ การติดตามหนี้การค้างชำระค่าสินค้า การติดตามคนค้ำประกันเงินกู้ ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตาม กฎหมาย หนี้นอกระบบ และประเภทที่ไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย และมูลหนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ (อ่านรายละเอียด)

บอดี้การ์ด

         การบริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล แบบครบวงจร โดยเรามีทีมงาน บอดี้การ์ด (Bodyguard) ที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี (ส่วนใหญ่เคยเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อน) ทั้งเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธ มีประสบการณ์ในการอารักขาบุคคลสำคัญมาหลายครั้ง พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น บอดี้การ์ด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน , คนที่ท่านห่วงใย ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของท่าน ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ นอกจาก อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ (อ่านรายละเอียด)

สืบทรัพย์ บังคับคดี

           รับ สืบทรัพย์ บังคับคดี ตามคำพิพากษา โดย การสืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น  อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจน บัญชีเงินฝากธนาคาร และดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษา ตามปกติแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็จะใช้สิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ทำการชำระ หนี้ เมื่อศาลทำการพิจารณาคดี (อ่านรายละเอียด)

รับสืบหาผู้ต้องหาตามหมายจับ

             รับสืบสวน ติดตาม หาตัว จับกุมตัว ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ในทุกประเภทคดี เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ เอาไปเสียซึ่งเอกสาร ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น หมิ่นประมาท ความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรฯ (ชนแล้วหนี) เป็นต้น รับสืบสวน ติดตามบุคคลสูญหาย ไม่ทราบที่อยู่ในปัจจุบัน  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นอย่างมากมาย เช่น คดีฆ่าคนตาม คนร้ายใช้อาวุธ (อ่านรายละเอียด)

 

บริการด้านกฎหมาย

           บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการกฎหมายแบบครบวงจร โดยทีมงานนักกฎหมายมืออาชีพ และทีมงานนักสืบที่มีความชำนาญด้านการแสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุและพยานเอกสาร เพื่อให้ประกอบคดีโดย มีการให้บริการ รับว่าความ ทั้งคดีแพ่ง และอาญา รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดลิขสิทธิ์ รับจดสิทธิบัตร รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น (อ่านรายละเอียด)

การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ   

1.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการนักสืบเอกชน

         ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของทางบริษัทฯ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

               1.ผู้ว่าจ้างที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว ท่านสามารถที่จะว่าจ้างให้นักสืบ ทำงานสืบสวนหาข้อมูลให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัว ให้กับทางบริษัทฯ ทราบ แต่ท่านต้องชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนก่อน (ตามราคาที่ตกลงกัน) ทางบริษัทฯ จึงจะเริ่มทำงานให้กับท่าน ซึ่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งมอบงานให้กับท่าน

            2.ผู้ว่าจ้างที่เปิดเผยตัวเอง ในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ว่าจะชำระแบบเต็มจำนวน หรือชำระบางส่วน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วย) (อ่านรายละเอียด)

 

                    บทความเกี่ยวกับนักสืบ

คุณสมบัติของนักสืบที่ดี

                   นักสืบต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ

           นักสืบ ที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์อย่างรอบคอบ ต้องไม่ใจร้อน การเร่งรีบเกินไปในการปฏิบัติภารกิจ การสะกดรอยติดตามเป้าหมายอย่างกระชั้นชิดเกินไป ก็อาจทำให้เป้าหมายรู้ตัว อันเป็นผลให้ภารกิจล้มเหลว ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นกับตัวนักสืบเองก็เป็นได้ นักสืบคนนั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจเดิมได้อีก ต้องเปลี่ยนตัวนักสืบ ซึ่งนักสืบที่มาทำงานแทนก็จะทำงานได้ยากกว่าเดิม เพราะเป้าหมายจะต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เป้าหมายมีหมายจับ หรือมีความผิดติดตัว ก็จะทำให้เป้าหมายหาสถานที่หลบซ่อนตัวใหม่ ทีมงานนักสืบก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในการหาตัวเป้าหมายอีก ต้องไม่ใจเย็นเกินไป เพราะการที่ทำอะไรชักช้าเกินไป เฝ้ารอการเคลื่อนไหวของเป้าหมายอยู่ภายนอกอย่างเดียวก็อาจทำให้ภารกิจล้ม เหลวได้ เช่น นักสืบได้สะกดรอยตามเป้าหมายไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง แล้วเฝ้ารอดูอยู่แต่ด้านนอกเพราะกลัวเป้าหมายจะรู้ตัวว่าถูกติดตาม โดยไม่พยายาม (อ่านรายละเอียด)
          

                    ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่   บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด  เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 081-9151522 , 02-0172804 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  (คลิกที่นี่)